Mantram – Mantram Hindu

Posted: Agustus 7, 2012 in Uncategorized

DOA SEHARI – HARI

 

Doa Panganjali

Diucapkan saat berjumpa dengan seseorang atau memulai suatu pembicaraan dalam sebuah pertemuan. Tangan dicakupkan seperti menyembah, diangkat sejajar dada.
Om Swastyastu
Semoga selalu dalam keadaan.selamat di bawah lindungan Tuhan.

Doa Paramasanti

Om Sàntih, Sàntih, Sàntih, Om
Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya.

Doa bangun tidur

OṀ Jagrasca prabhata kalasca ya namah svaha
Om Utedànim bhagawantah syàmota
prapitwa uta mandhye ahnam
utodità maghawanta sùryasya wayam
dewànàm sumantau syàma.
artinya :
OṀ Hyang Widhi, hamba memuja Mu,bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan selamat.
Ya Tuhan Yang Maha Pemurah, jadikanlah hamba orang yang selalu bernasib baik pada hari ini, menjelang tengah hari, dan seterusnya. Semoga para Dewa melindungi diri hamba.

Doa mencuci muka

Om Cam camàni ya namah swàha.
Om waktra parisudahaya namah swàha.
Ya Tuhan, hamba memujaMu, semoga muka hamba menjadi bersih.

Doa cuci tangan

OṀ Ang Argha dvaya ya namah
artinya :
OṀ Hyang Widhi semoga kedua tangan hamba bersih.

 Doa mencuci kaki

OṀ Pang Pada dvaya ya namah
Om Am kham khasolkhàya iswaràya namah swàha.
artinya :
OṀ Hyang Widhi semoga kaki hamba menjadi bersih.

 Doa berkumur

OṀ Jang Jihwaya ya namah
Om Ang waktra parisudhamàm swaha.
artinya :
OṀ Hyang Widhi semoga mulut hamba menjadi bersih.

Doa menggosok gigi

Om rahphat astràya namah.
Om Sri Dewi Bhatrimsa Yogini namah.
artinya :
Ya Tuhan, sujud hamba kepada Dewi Sri, Bhatari Yogini, semoga bersihlah gigi hamba.

 Doa Mandi

Om Ganggà amrta sarira sudhamàm ya namah
Om Sarira parisudhamàm swàha.
artinya :
Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan abadi nan suci, semoga badan hamba menjadi bersih dan suci.

Bisa pula dengan doa atau mantram ini:

Om gangge ca yamune caiwa
godawari saraswati
narmade sindhù kaweri
jale’smin sannidhim kuru
artinya :
Ya Tuhan, ijinkanlah hamba memanggil sungai suci Gangga, Yamuna, Godawari, Saraswati, Narmada, Sindhu dan Kaweri, semoga menganugerahkan kesucian kepada hamba.

 Doa Keramas

OṀ Gangga namurte ya namah
OṀ Gring Siwagriwa ya namah
artinya :
OṀ Hyang widhi semoga air Gangga ini menjadi amrta dan membersihkan segala kekotoran kepala hamba.

Doa Menghias rambut

OṀ Siva Rudraya namah
artinya :
Om sembah kepada Siva Rudra

Doa Memakai Pakaian

Om tam Mahàdewàya namah swàha,
Om bhusanam sarirabhyo parisudhamam swàha.
artinya :
Tuhan dalam perwujudanMu sebagai Tat Purusha, Dewa Yang Maha agung, hamba sujud kepadaMu dalam menggunakan pakaian ini. Semoga pakaian hamba menjadi bersih dan suci

Doa Yajna Sesa di pinggir piring (dilakukan sebelum makan)

OṀ Sarva bhuta sukkha pratebyah svaha
artinya :
OṀ Hyang Widhi,semoga para bhuta senag menikmati makanan ini dan sesudahnya tidak menggangu.

 Doa Menghadapi Makanan

Om hiranyagarbhah samawartatagre,
bhùtasya jàtah patireka àsit
sadàdhara pritiwim dyam utemam
kasmai dewàya hawisa widhema

Om pùrnam adah purnamidam
pùrnàt purnam udacyate
pùrnasya purnam àdàya
pùrnamewawasisyate

artinya :
Ya Tuhan Yang Maha Pengasih. Engkau asal alam semesta dan satu-satunya kekuatan awal. Engkau yang memelihara semua makhluk, seluruh bumi dan langit. Hamba memuja Engkau. Ya Tuhan Yang Maha Sempuma dan yang membuat alam sempurna. Alam ini akan lenyap dalam kesempurnaanMu. Engkau Maha Kekal. Hamba mendapat makanan yang cukup berkat anugrahMu. Hamba manghaturkan terima kasih.

Doa di atas baik untuk makan bersama, misalnya, pesta atau istirahat makan dalam suatu pertemuan. Jika sendirian bisa mengucapkan doa pendek ini yang diambil dari kitab suci Yajurveda:

Om annapate annasya
no dehyanmiwasya susminah
pra-pra dàtàram tàris ùrjam
no dhehi dwipade catuspade
artinya :
Ya Tuhan, Engkau penguasa makanan, anugerahkanlah makanan ini, semoga memberi kekuatan dan menjauhkan dari penyakit. Bimbinglah hamba anugerahkan kekuatan kepada semua mahkluk.

atau dapat juga menggunakan mantra berikut:

Om ang kang kasolkaya ica nay a namah svaha
svasti svasti sarva deva bhuta pradhana purusa sang yoga ya namah
artinya :
Oh tuhan yang bergelar icana (bergerak cepat) para dewa bhuta dan unsure pradhana purusa, para yogi, semoga senang berkumpul menikmati makanan ini.

Doa mulai makan

OṀ Anugraha aṃṛtadi saňjivani ya namah svaha
artinya :
OṀ Hyang Widhi, semoga memberikan anugrah agar makanan ini menjadi amrta menghidupkan hamba.

 Doa Selesai Makan

OṀ Dhirgayur astu, avighnam astu subham astu
Om Sriyam bhavantu, purnam bhavantu, ksama sampurna ya namah svaha.
artinya :
OṀ Hyang Widhi, semoga makanan yang telah masuk ke dalam badan hamba memberi kekuatan, keselamatan, panjang umur dan tak kena halangan apapun. Demikian pula agar hamba mendapatkan kebahagiaan dan suka cita dengan sempurna.

Doa mulai kegiatan

OṀ Avighnam astu namo sidham
Om Sidhirastu tad astu astu svaha.
artinya :
OṀ Hyang Widhi, semoga atas perkenan-Mu tiada suatu halangan bagi kami memulai pekerjaan (kegiatan) ini dan semoga sukses.

 

 Doa Selesai bekerja

Om Dewa suksma parama acintyàya namah swàha
Sarwa karya prasidhàntam.
Om Sàntih, Sàntih, Sàntih, Om.
artinya :
Ya Tuhan dalam wujud Parama Acintya yang maha gaib dan maha karya, hanya atas anugrahMu-lah maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya

Doa Mohon Bimbingan Tuhan

Om Asato mà sadyamaya
tamaso mà jyotir gamaya
mrtyor mà amrtam gamaya,
Loka samastha sukinoh bhavantu
Loka samastha sukinoh bhavantu
Loka samastha sukinoh bhavantu

Om agne brahma grbhniswa
dharunama syanta riksam drdvamha
brahrnawanitwa ksatrawahi sajàta
wanyu dadhami bhratrwyasya wadhyàya.
artinya :
Tuhan Yang Maha Suci, Tuntunlah kami dari tidak benar menuju kebenaran, tuntunlah kami dari gelap menuju terang, Tuntunlah kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi, Semoga semua mahluk dalam bahagia.
Tuhan Yang Maha Suci, terimalah pujian yang hamba persembahkan melalui Weda mantra dan kembangkanlah pengetahuan rohani hamba agar hamba dapat menghancurkan musuh yang ada pada hamba (nafsu). Hamba menyadari bahwa Engkaulah yang berada dalam setiap insani (jiwatman), menolong orang terpelajar pemimpin negara dan para pejabat. Hamba memuja Engkau semoga melimpahkan anugrah kekuatan kepada hamba.)

Doa mohon inspirasi

Om prano Dewi Saraswati
wàjebhir wàjiniwati
dhinam awiñyawantu. (Rg Veda VI.61.4)
artinya :
OṀ Hyang Widhi, Hyang Saraswati Yang Maha Agung dan Kuasa, Engkau sebagai sumber ilmu pengetahuan, semoga Engkau memberikan kami inspirasi dan memelihara kecerdasan kami.

 Doa Mohon Kecerdasan

Om pàwakànah Saraswati
wàjebhir wajiniwati
yajñam wastu dhiyàwasuh.
artinya :
Ya Tuhan sebagai manifestasi Dewi Saraswati. Yang MahaSuci, anugrahilah hamba kecerdasan. Dan terimalah persembahan hamba ini.

 Doa membaca kitab suci

Om Narayana Om Saraswati Jaya
artinya :
Sucilah dewi saraswati, semoga pengetahuan ini selalu mengalir dan memberi penerangan.

 Doa Mulai Belajar

Om purwe jato brahmano brahmacari
dharmam wasànas tapasodatistat
tasmajjatam brahmanam brahma
lyestham dewasca sarwe amrttna sàkama
artinya :
Ya Tuhan, muridMu hadir di hadapanMu, Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugrahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayaMu yang senantiasa memancar.

Atau dapat juga menggunakan:

Om Brahma putri maha devi
Brahma nya brahma vandini
Sarasvati sayajanam
Prajanaya saraswati
Om saraswati dipata ya namah svaha
artinya :
Ya Sang Hyang Widhi engkau yang
berwujud maha sempurna
Pencipta segala ilmu pengetahuan
Yang mengalir disetiap kehidupan
dan memberikan pencerahan
Ya Sang Hyang Widhi Semoga senantiasa memberikan kecerdasan.

 Doa menjelang tidur

OṀ Yajjagrato duraṁ ūdaiti daivaṁ tad u suptasya tathā iva iti,
durāngamaṁ jyotiṣam jyotir ekaṁ tanme mānah śiva samkālpam astu.
(Yajur Veda XXXIV.1)
artinya :
OṀ Hyang Widhi, Engkau nampak jauh dari orang yang tidur, nampak jauh dari orang yang terjaga. Engkau sinar utama, yang nampak jauh itu, semoga pikiran kami senantiasa mengarah kepada Engkau, yang baik itu.

 Doa mohon kesehatan

OM Tac cakṣura devahitaṁ śukram uccarat,
paśyema śaradaḥ śataṁ jivema śaradah śatam
( Rg. Veda VII.66.16)
artinya :
Semoga kami selama seratus tahun melihat mata yang bersinar itu ( surya dilangit ) muncul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, semoga kami hidup seratus tahun.

Doa memotong hewan

Om Pasu pasaya wihmahe sirasce daya dhimahi, tano jiwah pracchodayat
OṀ Santih, santih, Santih OṀ
artinya :
Om Hyang Widhi ternak ini hambaikat dan hamba potong lehernya untuk persembahan dengan pikiran suci, semoga atmanya mendapat penyupatan, Semoga damai selalu.

Mantram Guru Stava ( Mantram sebelum meditasi )

Om Gurur Brahma gurur wisnu
Gurur dewa mahesvara
Gurur saksat parambrahma
Tas mae sri gurawe namah
Om wiswàni dewa sawitar
duri tàni parà suwa
yad bhadram tanna à suwa
artinya :
Om hyang widhi adalah guru sejati yang maha tinggi, dalam wujud Brahma, Visnu, Mahesvara kepada MU hamba memuja.
Ya Tuhan, Sawitar, usirlah jauh-jauh segala kekuatan jahat. Berikanlah hamba yang terbaik.

Doa subhacita

Tvam Eva mata ca pita tvam eva
Tvam eva bhadhus ca sakha tvam eva
Tvam eva vidyam dravinam tvam eva
Tvam eva sarva mama deva – deva
artinya :
OM Hyang Widhi Engkau adalah bapak dan ibu yang sejati, sahabat dan teman yang terkasih, Engkau sumber ilmu pengetahuan dan pemberi kekayaan, bagi hamba engkau adalah devata tertinggi.

Doa Penganten

Om iha iwa stam mà wi yaustam
wiswam àyur wyasnutam
kridantau putrair naptrbhih
modamànau swe grhe
artinya :
Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada pasangan penganten ini kebahagiaan, keduanya tiada terpisahkan dan panjang umur. Semoga penganten ini dianugerahkan putra dan cucu yang memberikan penghiburan, tinggal di rumah yang penuh kegembiraan.

 Doa Mohon Ketenangan Rumah Tangga

Om wisowiso wo atithim
wajayantah purupriyam
agnim wo duryam wocah
stuse sùsasya manmabhih
artinya :
Ya Tuhan, Engkau adalah tamu yang datang pada setiap rumah. Engkau amat mencintai umatMu. Engkau adalah sahabat yang maha pemurah. Perkenankanlah hamba memujaMu dengan penuh kekuatan, dalam ucapan maupun tenaga dan dalam lagu pujian.

Doa sebelum melakukan hubungan suami istri (bersenggama)

Om krung kama supurna dewata manggala ya namah swaha
Artinya:
Oh dewa asmara yang suci, yang terutama kami hormati

 Doa Kelahiran Bayi

Om Brhatsumnah prasawità niwesano
jagatah sthaturubhayasya yo wasi
sa no dewah sawità sarma yaccha twasme
ksayaya triwarutham amhasah
artinya :
Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, yang memberi kehidupan pada alam dan menegakkannya. la yang mengatur baik yang bergerak dan yang tidak bergerak, semoga Ia memberi rahkmatNya kepada kami untuk ketentraman hidup dengan kemampuan untuk menghindari kekuatan yang jahat.
Setelah bayi dimandikan, ayah bayi atau orang yang dituakan yang hadir di sana diminta membisikkan Mantram Gayatri (bait pertama Puja Trisandya) masing-masing tiga kali pada lobang telinga kanan dan kiri bayi itu.

 Doa ulang tahun kelahiran

Om dirgayur astu tat astu ya nama swaha
Oh tuhan, semoga kebahagiaan dan umur panjang atas karuniamu

 Doa Mohon Cinta Kasih – Nya

Om wicakrame prthiwim esa etàm
ksetràya wisnur manuse dasasyan
druwàso asya kirqya janàsa
uruksitim sujanimà cakàra
artinya :
Ya Tuhan, Engkau Hyang Wisnu yang membentang di bumi ini, menjadikah tempat tinggal bagi manusia. Kaum yang hina aman sentosa di bawah lindungan-Nya. Yang mulia telah menjadikan bumi tempat yang lega bagi mereka.

 Doa Mohon Perlindungan

Om Trayambhakam yajàmahe
sugandhim pusti wardhanam
unwarukam iwa bandhanàt
mrtyor muksiya màmrtàt
OM Visvani deva savitar,duritani para suva
Yad bhadram tan- na a suva
Yajur Veda XXX. 3
artinya :
Ya Tuhan, hamba memuja Hyang Trayambhaka/Rudra yang menyebarkan keharuman dan memperbanyak makanan. Semoga la melepaskan hamba seperti buah mentimun dari batangnya, melepaskan dari kematian dan bukan dari kekekalan.
Ya tuhan yang maha esa, pencipta alam semesta, jauhkanlah kami dari semua kejahatan dan bimbinglah kami untuk memperoleh yang bermanfaat untuk kami.

 Doa menghilangkan rasa takut

Om om jaya jiwat sarira raksan dadasime
Om mjum sah waosat mrityun jaya namah swaha
Artinya:
Oh tuhan yang maha kuasa, yang mengatasi segala kematian kami memujamu, lindungi kami dari marabahaya.

 Doa menghindari malapetaka

Om sarwa papa winasini sarwa roga wimocane
winasanam sarwa bhogam awapnuyat
Om srikale sapa hut kare roga dosa winasanam
siwa lokam mahayaste mantranamah papa kelah
Artinya:
Oh tuhan, terimalah segala persembahan kami, Engkau memusnahkan segala malapetaka, membebaskan segala derita dan menjauhkan segala penyakit.
Oh tuhan, engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, yang menjiwai inti segala mantra, bebaskan segala dosa dan derita serta tuntunlah kami ke jalan yang benar.

atau dapat juga menggunakan mantra berikut ini

Om om asta maha bahaya
om sarwa dewa, sarwa sanjata, sarwa warna ya namah
Om atma raksaya sarwa satru winasana namah swaha
Artinya:
Oh tuhan penakluk segala macam bahaya dari segala penjuru, hamba memujamu dalam bentuk sinar suci dengan beranekaragam warna dan senjata yang ampuh.
Oh tuhan, lindungilah jiwa kami dari semua musuh – musuh kami.

Doa Mohon Pengampunan

Om dewakrtasyainaso awaya janam
asi manusyakrtasi nama awaya janam
asipitra kitasi namo awaya janam asyatma
krtasyaenaso awaya janam
asyena sa’ enase waya janam asi
yacchaham eno vidvamscakara
yacchavidvams tasya va ya janam asi
(Ya Tuhan, ampunilah dosa hamba terhadapMu, ampunilah dosa hamba terhadap sesama manusia, terhadap orangtua hamba, terhadap teman hamba, Tuhan ampunilah dosa hamba terhadap segala macam dosa, terhadap dosa yang hamba lakukan dengan sadar atau tidak sadar. Tuhan, semoga berkenan mengampuni semuanya itu.)

 Doa Berdagang

Om à wiswàni amrta saubhagàni
artinya :
Ya Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan segala keberuntungan yang memberikan kebahagiaan kepada hamba.

 Doa Pelantikan

(Yang dilantik biasanya menirukan)
Om A Brahman bràhmano brahmawarcasi jàyatàmà
ràste raàjanah sura isawyo tiwyàdhi mahàratho jàyàtàm
dogdhri dhenuryodànad wànàsuh saptih purandhiryosàjisnu
rathesthah sabheyo yuwàsyajayamànasya wiro jàyàtam
nikàame-nikàme nah parjanyo warsatu phalawatyo na
osadhayah pacyantam yogaksemo nah kalpatàam
artinya :
Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, semogalah di negara ini lahir orang-orang yang memiliki pengetahuan spiritual. Semoga pula pemimpin-pemimpin yang perkasa pandai menggunakan kebijaksanaan seperti menggunakan senjata, pahlawan yang tangguh, sapi yang banyak memberikan susu, lembu pembawa barang dan kuda yang cepat. Demikian pula lahir wanita yang sempurna. Pemuda yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedia berkorban. Semoga hujan turun memberi kemakmuran. Semoga pepohonan berbuah lebat. Semoga usaha kami berhasil.

 Doa Mengunjungi Orang Sakit

Om sarwa wighna sarwa klesa sarwa lara roga winasàya namah
artinya :
Ya Tuhan semoga segala halangan, segala penyakit, segala penderitaan dan gangguan Engkau lenyapkan semuanya.

 Doa Melayat Orang Meninggal

Om atma tattwatma naryatma
Swadah Ang Ah
Om swargantu, moksantu, sùnyantu, murcantu.
Om ksàma sampurnàya namah swàha.
artinya :
Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, semogalah arwah yang meninggal mendapat sorga, menunggal denganMu, mencapai keheningan tanpa derita. Ya Tuhan, ampunilah segala dosanya, semoga ia mencapai kesempurnaan atas kekuasaan dan pengetahuan serta pengampunanMu.

 Doa Memulai Rapat

Om sam gacchadwam sam wadadwam
sam wo manamsi jànatàm
dewa bhagam yatha purwe
samjànàna upasate.
Om samani wa akutih
samànà hrdayàni wah
samànam astu wo
mano yatha wah susahasati.
Om ano bhadrah krattawo yantu wiswatah
artinya :
Ya Tuhan, hamba berkumpul di tempat ini hendak bicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikir sebagai mana halnya para dewa selalu bersatu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dan segala penjuru.

 Doa Penutup Rapat

Om anugraha manoharam,
devadatta nugrahaka,
arcanam sarwà pùjanam,
namah sarwa nugrahaka.
Om ksama swamàm jagadnàtha,
sarwa pàpà hitankarah,
sarwa karya sidham dehi,
pranamya sùryeswaram.
Om Sàntih, Sàntih, Sàntih, Om.
artinya :
Ya Tuhan limpahkanlah anugrahMu yang menggembirakan kepada hamba. Tuhan yang maha pemurah, semoga Tuhan melimpahkan segala anugrah kepada hamba. Ya Tuhan, pelindung alam semesta, pencipta semua makhluk, ampunilah dosa hamba dan anugrahilah hamba dengan keberhasilan atas semua karya. Tuhan yang memancarkan sinar suci, ibaratnya sang surya memancarkan sinarnya, hamba sujud kepadaMu. Ya Tuhan, semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya.

Untuk menutup pertemuan, bisa pula dipakai doa di bawah ini yang diambilkan dari kitab Yajurveda. Mantram ini disebut Santi Mantram. Bunyinya:

Om dyauh sàntir antariksam sàntih
prthiwi sàntir àpah sàntir
asadhayah santih wanaspatayah santir
wiswe dewah sàntir brahma sàntih
sarvam sàntih santir ewa sàntih
sà mà sàntir edhi
artinya :
Ya Tuhan Yang Mahakuasa, anugerahkanlah kedamaian di langit, damai di bumi, damai di air, damai pada tumbuh-tumbuhan, damai pada pepohonan, damai bagi para dewata, damailah Brahma, damailah alam semesta. Semogalah kedamaian senantiasa datang pada kami

Om mantrahinam kriyahinam bhaktininam maheswara
Yad pujitan mahadewa paripurnam tad astu me
Om ayuwedhir yasowridhih
Wridhih pradnyasukhasriyam
Dharma Santana wrdhisca
Santu te sapta wrdhayah
om dirghayur nirwighna sukha wridhi nugrahakam
Artinya:
Oh iswara yang agung, mantra kami tiada sempurna
Perbuatan kami tiada sempurna pula
Karena itu kami memujamu
Oh hyang iswara yang agung, smoga kami dikaruniai kesempurnaan (di dalam melakukan tugas)
oh tuhan, berkahilah kami dengan tujuh perpanjangan: hidup lama, nama harum, ilmu pengetahuan, kebahagiaan, kesejahteraan, kepercayaan, dan putera utama.
oh tuhan yang agung, smoga kami sukses tanpa halangan dan meperoleh kebahagiaan atas anugrahmu.

Doa Sebelum Bepergian

Om Gam ganapataye ya namah svaha
artinya :
Om Deva gana, semoga perjalan hamba tanpa suatu rintangan.

 Doa Menghiningkan Cipta

Om-mata bhumih putro aham prthivydh
artinya :
Ya Tuhan, semoga kami mencintai tanah air ini sebagai ibu dan hamba adalah putra-putranya yang siap sedia membela seperti para pahlawan kami.

kramaning sembah

Tiap-tiap piodalan di Pura orang-orang sembahyang, disamping mempersembahkan banten. Demikian Pula pada rerainan-rerainan lainnya seperti Galungan, Kuningan, Purnama Tilem dan sebagainya. Pada Hari Raya Saraswati hampir semua murid sembahyang disekolah masing-masing. Persembahyanganpun juga dilakukan pada waktu taur, pada waktu pemlaspas tempat-tempat suci dan sebagainya. Ada sembahyang yang dilakukan sendiri-sendiri, ada sembahyang dilaksanakan bersama-sama yang diantar oleh seorang Sulinggih. Agar persembahyangan itu berjalan dengan baik maka perlu adanya pedoman untuk itu. Berikut ini adalah pedoman sembahyang yang telah ditetapkan Mahasabha Parisada Hindu Dharma ke VI.

Persiapan Sembahyang

Persiapan sembahyang meliputi persiapan lahir dan persiapan batin. Persiapan lahir meliputi sikap duduk yang baik, pengaturan nafas dan sikap tangan.

Termasuk dalam persiapan lahir pula ialah sarana penunjang sembahyang seperti pakaian, bunga dan dupa sedangkan persiapan batin ialah ketenanagan dan kesucian pikiran. Langkah-langkah persiapan dan sarana prasarana sembahyang adalah sebagai berikut:

Asuci Laksana.

Pertama-tama orang membersihkan badan dengan mandi. Kebersihan badan dan kesejukan lahir mempengaruhi ketenangan hati.

Pakaian.

Pakaian waktu sembahyang supaya diusahakan pakaian yang bersih serta tidak mengganggu ketenangan pikiran. Pakaian yang ketat atau longgar, warna yang menjolok hendaknya dihindari. Pakaian harus disesuaikan dengan dresta setempat, supaya tidak menarik perhatian orang.

Bunga dan Kuwangen.

Bunga dan Kuwangen adalah lambang kesucian supaya diusahakan bunga yang segar, bersih dan harum. Jika dalam persembahyangan tidak ada kewangen dapat diganti dengan bunga. Ada beberapa bunga yang tidak baik untuk sembahyang.

Menurut Agastyaparwa bunga-bunga tersebut seperti berikut:

“Nihan Ikang kembang yogya pujakena ring bhatara: kembang uleran, kembang ruru tan inunduh, kembang laywan, laywan ngaranya alewas mekar, kembang munggah ring sema, nahan talwir ning kembang tan yogya pujakena de nika sang satwika”.

Artinya: Inilah bunga yang tidak patut dipersembahkan kepada Bhatara, bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa digoncang, bunga-bunga yang berisi semut, bunga yang layu, yaitu bunga yang lewat masa mekarnya, bunga yang tumbuh dikuburan. Itulah jenis-jenis bunga yang tidak patut dipersembahkan oleh orang yang baik-baik.

Dupa.

Apinya dupa adalah simbul Sanghyang Agni, saksi dan pengantar sembah kita kepada Sanghyang Widhi. Setiap yadnya dan pemujaan tidak luput dari penggunaan api. Hendaknya ditaruh sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan teman-teman disebelah.

Tempat Duduk.

Tempat duduk hendaknya diusahakan duduk yang tidak mengganggu ketenangan untuk sembahyang. Arah duduk ialah menghadap pelinggih. Setelah persembahyangan selesai usahakan berdiri dengan rapi dan sopan sehingga tidak menganggu orang yang masih duduk sembahyang. Jika mungkin agar menggunakan alas duduk seperti tikar dan sebagainya.

Sikap Duduk.

Sikap duduk dapat dipilih dengan tempat dan keadaan serta tidak mengganggu ketenangan hati. Sikap duduk yang baik pria ialah sikap duduk bersila dan badan tegak lurus, sikap ini disebut Padmasana. Sikap duduk bagi wanita ialah sikap Bajrasana yaitu sikap duduk bersimpuh dengan dua tumit kaki diduduki. Dengan sikap ini badan menjadi tegak lurus. Kedua sikap ini sangat baik untuk menenangkan pikiran.

Sikap Tangan.

Sikap tangan yang baik pada waktu sembahyang ialah “cakuping kara kalih” yaitu kedua telapak tangan dikatupkan di depan ubun-ubun. Bunga atau kuwangen dijepit pada ujung jari.

PERSIAPAN MUSPA

Mantra membersihkan/mencuci muka :

Om cam camani ya namah swaha

Om waktra parisudha ya mam swaha

Mantra berkumur :

Om Ang waktra parisudha ya namah swaha

Mantra membersihkan kaki :

Om Am khan kasodhaya Iswara ya namah swaha

Mantra duduk :

Om Padmasana ya namah swaha

Om prasadha stithi sarira siwa suci nimala ya namah swaha

Artinya : Oh tuhan dalam wujud siwa, yang suci tak ternoda, hormat hamba telah duduk dengan tenang.

Puja untuk Dupa :

om ang dupa dipastra ya namah

Artinya : Oh hyang widhi, hamba persembahkan dupa ini

 

Menyucikan kembang /bunga

Om puspa danta ya namah

Artinya : Oh hyang widhi, smoga puspa ini menjadi suci

Asana ( Sikap Sempurna ) :

OM PRASADA STHITI ÇARIRA ÇIWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SWAHA

Artinya : OH HYANG WIDHI DALAM WUJUD SIWA, SUCI TAK TERNODA, HORMAT HAMBA TELAH DUDUK DENGAN TENANG

Pranayama (mengatur nafas) :

Puraka (menarik nafas) “Om ang namah”

Artinya : Oh tuhan maha pencipta, hamba member hormat

kumbaka (menahan nafas) “om ung namah”

Artinya : Oh tuhan maha pemelihara dan pengasih, hamba member hormat

recaka (menghembuskan nafas) “Om mang namah”

Artinya : Oh tuhan maha pelebur, hamba member hormat

kedua tangan kita bersihkan:

Tangan kanan: Mantra Om suddha mam svaha”

Artinya:Om bersihkanlah hamba

Tangan  kiri: Mantra Om ati suddha mam svaha”

artinya: Om lebih bersihkanlah hamba

 

MANTRA TRISANDYA

Bait 1

Om bhur bhuvah svahtat savitur varenyambhargo devasya dhimahidhiyo yo nah pracodayat

Bait 2

Om Narayana evedwam sarvamyad bhutam yac ca bhavyamniskalanko niranjanonirvikalpo nirakhyatahsuddho deva ekonarayana na dvitiyoasti kascit.

Bait 3      

Om tvam siwah tvam mahadevahIswarah paramesvarahbrahma visnusca rudrascapurusah parikirtitah

Bait 4                                                                                                                      

Om papo’ham papha karmaham, papatma papasambhavah, trahi mam pundarikaksa, sabahya bhyantarah sucih

Bait 5

Om ksamasva mam mahadevasarvaprani hitankaramam moca sarva papebhyahpalayasva sada siva

Bait 6

Om ksantavyah kayiko dosahksantavyo. vaciko mamaksantavyo manaso dosahtat pramadat ksamasva mam
Om Santih, Santih, Santih Om.

artinya:
Om adalah bhur bhuvah svahKita memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan Sanghyang Widhi, Semoga Ia berikan semangat pikiran kita

Om Narayana adalah semua ini apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan tak dapat digambarkan, sucilah dewa narayana, Ia hanya satu tidak ada yang kedua Om Engkau dipanggil Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa
Om hamba ini papa, perbuatan hamba papa, diri hamba papa, kelahiran hamba papa, lindungilah hamba Sanghyang Widhi, sucikanlan jiwa dan raga hamba Om ampunilah hamba Sanghyang Widhi, yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk, bebaskanlah hamba dari segala dosa, lindungilah oh Sang Hyang Widhi

Om ampunilah dosa anggota badan hamba, ampunilah dosa perkataan hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelalaian hamba.

Om. damai. damai, damai, Om.

> Kramaning Sembah

Urut-urutan Sembahyang
Urutan-urutan sembah baik pada waktu sembahyang sendiri ataupun sembahyang bersama yang dipimpin oleh Sulinggih atau seorang Pemangku adalah seperti di bawah ini:
1. Sembah puyung (sembah dengan tangan kosong)
Mantram: artinya:
Om atma tattvatma suddha mam svaha. Om atma, atmanya kenyataan ini, bersihkanlah hamba.
2. Menyembah Sanghyang Widhi sebagai Sang Hyang Aditya
Mantram: Artinya:
Om Aditisyaparamjyoti,
rakta teja namo’stute,
sveta pankaja madhyastha,
bhaskaraya namo’stute
Om, sinar surya yang maha hebat,
Engkau bersinar merah,
hormat padaMu, Engkau yang berada di tengah-tengah teratai putih,
Hormat padaMu pembuat sinar.
Sarana bunga
3. Menyembah Tuhan sebagai Ista Dewata pada hari dan tempat persembahyangan
Ista Dewata artinya Dewata yang diingini hadirnya pada waktu pemuja memuja-Nya. Ista Dewata adalah perwujudan Tuhan dalam berbagai-bagai wujud-Nya seperti Brahma, Visnu, Isvara,Saraswati, Gana, dan sebagainya. Karena itu mantramnya bermacam-macam sesuai dengan Dewata yang dipuja pada hari dan tempat itu. Misalnya pada hari Saraswati yang dipuja ialah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa. Pada hari lain dipuja Dewata yang lain dengan stawa-stawa yang lain pula.
Pada persembahyangan umum seperti pada persembahyangan hari Purnama dan Tilem, Dewata yang dipuja adalah Sang Hyang Siwa yang berada dimana-mana. Stawanya sebagai berikut:
Mantra Artinya:
Om nama deva adhisthannaya,
sarva vyapi vai sivaya,
padmasana ekapratisthaya,
ardhanaresvaryai namo namah
Om, kepada Dewa yang bersemayam pada tempat yang tinggi,
kepada Siwa yang sesungguhnyalah berada dimana-mana,
kepada Dewa yang yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai sebagai satu tempat,
kepada Adhanaresvari, hamba menghormat
Sarana kawangen
4. Menyembah Tuhan sebagai Pemberi Anugrah
Mantra Artinya:
Om anugraha manohara,
devadattanugrahaka,
arcanam sarvapujanam
namah sarvanugrahaka.
Deva devi mahasiddhi,
yajnanga nirmalatmaka,
laksmi siddhisca dirghayuh,
nirvighna sukha vrddhisca
Om, Engkau yang menarik hati, pemberi anugerah,
anugerah pemberian dewa,
pujaan semua pujaan, hormat pada-Mu pemberi semua anugerah.
Kemahasidian Dewa dan Dewi, berwujud yadnya, pribadi suci, kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, kegembiraan dan kemajuan
Sarana bunga
5. Sembah puyung (Sembah dengan tangan kosong)
Mantram: artinya:
Om deva suksma paramacintyaya nama svaha Om, hormat pada Dewa yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang gaib.
Setelah persembahyangan selesai dilanjutkan dengan mohon tirta dan bija.

Mantra matirta/panglukatan

Om pratama sudha, dwitya sudha, tritya sudha, caturti sudha, pancami sudha, sudha sudha sudha waryastu

 

 

 

 

 

DOA MEMASANG BIJA

menempelkan bija di dahi

Om sriyam bhawantu

Artinya :Oh tuhan, semoga kebahagiaan selalu hamba peroleh

Menempelkan bija dibawah tenggorokan

Om sukham bhawantu
Oh tuhan, semoga kesenangan selalu hamba peroleh

Menelan bija

Om purnam bhawantu, om kesama sampurnam ya namah swaha

Artinya : Oh tuhan, semoga kesempurnaan meliputi hamba

Artinya : Oh tuhan, semoga semuanya menjadi bertambah sempurna

DOA MENGHATURKAN SESAJEN :

NO MACAM DOA TERJEMAHANNYA
1 PEMERCIKAN AIR SUCI / TIRTAOM MANG PARAMA ÇIWA AMERTA YA NAHAM SWAHA OH HYANG WIDHI PARAMA SIWA DALAM MANG PELEBUR MALA, MENGANUGERAHKAN AMERTA
2 PUJA DEWA PRASTITA :OM ANG DEWA PRATISTHA YA NAMAH OH HYANG WIDHI SEMOGA HYANG WIDHI BERSTANA DALAM KESUCIAN BHAKTI HAMBA, DALAM UCAPAN ANG PENCIPTA ALAM
3 MENGHATURKAN DUPA :OM AGNIR-AGNIR JYOTIR-JYOTIR DUPAM SAMAR PAYAMI
4 MENGHATURKAN BUNGA MENURUT WARNA :MISALNYA DENGAN BUNGA 5 WARNA :

OM PUSPA PANCA WARNA YA NAMAH SWAHA

5 PENYUCIAN SESAJEN :OM KARA MURCYATE, PRAS PRAS PRANAMYA YA NAMAH SWAHA OH HYANG WIDHI, ENGKAU ADALAH OMKARA BENTUK AKSARA SUCI, SEMOGA UPACARA HAMBA MENJADI SEMPURNA, SEMPURNA, SEMPURNA UNTUK BHAKTI HAMBA KEPADAMU
6 NGAYABAN SESAJEN UNTUK PARA DEWA / TUHAN YANG MAHA ESA :OM DEWA AMUKTI, SUKHAM BHAWANTU, PURNAM BHAWANTU, SRIYAM BHAWANTU NAMO NAMAH SWAHA
7 MENGHATURKAN SESAJEN UNTUK LELUHUR :OM BUKTIANTU PITARA DEWAM, BUKTI MUKTI WARA SWADAH, ANG AH
8 MENGHATURKAN SEGEHAN :OM BUKTIANTU DURGA KATARA, BUKTIANTU KALAMEWACA, BUKTI ANTU BHUTA BUTANGAH OH HYANG WIDHI, HAMBA MENYUGUHKAN SESAJEN KEPADA DURGA KATARA, KEPADA KALAMAWACA DAN KEPADA BHUTA BHUTANGAH
9 YADNYA SESA :a. UNTUK PARA BHUTA  SAMA SEPERTI YADNYA SESA WAKTU MAKAN :

OM SARWA BHUTA PRETEBYAH SWAHA

b. UNTUK LELUHUR :

OM BUKTIANTU PITARA DEWAM, BUKTI MUKTI WARA SWADAH, ANG AH

c. UNTUK PARA DEWATA :

OM DEWA AMUKTI SUKHAM BHAWANTU, PURNAM BHAWANTU, SRIYAM BHAWANTU, NAMA NAMAH SWAHA

 

Iklan

SEJARAH MICROSOFT EXCEL

Pada tahun 1982, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang disebut dengan Multiplan, yang sangat populer dalam sistem-sistem CP/M, tapi tidak dalam sistem MS-DOS mengingat di sana sudah berdiri saingannya, yakni Lotus 1-2-3. Hal ini membuat Microsoft memulai pengembangan sebuah program spreadsheet yang baru yang disebut dengan Excel, dengan tujuan, seperti yang dikatakan oleh Doug Klunder, “do everything 1-2-3 does and do it better/melakukan apa yang dilakukan oleh 1-2-3 dan lebih baik lagi”.

Versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul (dinomori versi 2.0) pada November 1987. Lotus ternyata terlambat turun ke pasar program spreadsheet untuk Windows, dan pada tahun tersebut, Lotus 1-2-3 masih berbasis MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel pun mulai menggeser 1-2-3 dalam pangsa pasar program spreadsheet dan menjadikan Microsoft sebagai salah satu perusahaan pengembang aplikasi perangkat lunak untuk komputer pribadi yang andal. Prestasi ini mengukuhkan Microsoft sebagai kompetitor yang sangat kuat bagi 1-2-3 dan bahkan mereka mengembangkannya lebih baik lagi. Microsoft, dengan menggunakan keunggulannya, rata-rata merilis versi Excel baru setiap dua tahun sekali, dan versi Excel untuk Windows terakhir adalah Microsoft Office Excel 2007 (Excel 12), sementara untuk Macintosh (Mac OS X), versi terakhirnya adalah Microsoft Excel 2004.

Pada awal-awal peluncurannya, Excel menjadi sasaran tuntutan perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang industri finansial yang telah menjual sebuah perangkat lunak yang juga memiliki nama Excel. Akhirnya, Microsoft pun mengakhiri tuntutan tersebut dengan kekalahan dan Microsoft harus mengubah nama Excel menjadi “Microsoft Excel” dalam semua rilis pers dan dokumen Microsoft. Meskipun demikian, dalam prakteknya, hal ini diabaikan dan bahkan Microsoft membeli Excel dari perusahaan yang sebelumnya menuntut mereka, sehingga penggunaan nama Excel saja tidak akan membawa masalah lagi. Microsoft juga sering menggunakan huruf XL sebagai singkatan untuk program tersebut, yang meskipun tidak umum lagi, ikon yang digunakan oleh program tersebut masih terdiri atas dua huruf tersebut (meski diberi beberapa gaya penulisan). Selain itu, ekstensi default dari spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft Excel hingga versi 11.0 (Excel 2003) adalah *.xls sedangkan mulai Microsoft Office Excel 2007 (versi 12.0) ekstensi default-nya adalah *.xlsx yang mendukung format HTML namun dengan isi yang sama memiliki ukuran file yang lebih kecil jika dibandingkan dengan versi-versi Excel sebelumnya.

Excel menawarkan banyak keunggulan antarmuka jika dibandingkan dengan program spreadsheet yang mendahuluinya, tapi esensinya masih sama dengan VisiCalc (perangkat lunak spreadsheet yang terkenal pertama kali): Sel disusun dalam baris dan kolom, serta mengandung data atau formula dengan berisi referensi absolut atau referensi relatif terhadap sel lainnya.

Excel merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari spreadsheet yang mereka sunting: font, atribut karakter, dan tampilan setiap sel. Excel juga menawarkan penghitungan kembali terhadap sel-sel secara cerdas, di mana hanya sel yang berkaitan dengan sel tersebut saja yang akan diperbarui nilanya (di mana program-program spreadsheet lainnya akan menghitung ulang keseluruhan data atau menunggu perintah khusus dari pengguna). Selain itu, Excel juga menawarkan fitur pengolahan grafik yang sangat baik.

Ketika pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel, yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai.

Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Applications (VBA), yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna (user-defined functions/UDF) untuk digunakan di dalam worksheet. Dalam versi selanjutnya, bahkan Microsoft menambahkan sebuah integrated development environment (IDE) untuk bahasa VBA untuk Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Selain itu, Excel juga dapat merekam semua yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi macro, sehingga mampu melakukan automatisasi beberapa tugas. VBA juga mengizinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Bahasa VBA juga mendukung penggunaan DLL ActiveX/COM, meski tidak dapat membuatnya. Versi VBA selanjutnya menambahkan dukungan terhadap class module sehingga mengizinkan penggunaan teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA.

Fungsi automatisasi yang disediakan oleh VBA menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus macro. Ini merupakan problem yang sangat serius dalam dunia korporasi hingga para pembuat antivirus mulai menambahkan dukungan untuk mendeteksi dan membersihkan virus-virus macro dari berkas Excel. Akhirnya, meski terlambat, Microsoft juga mengintegrasikan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan macro dengan menonaktifkan macro secara keseluruhan, atau menngaktifkan macro ketika mengaktifkan workbook, atau mempercayai macro yang dienkripsi dengan menggunakan sertifikat digital yang tepercaya.

LEMBAR KERJA MICROSOFT EXCEL 2007

Microsoft Excel 2007 memiliki tampilan antarmuka berbeda dari versi – versi sebelumnya. Daftar perintah yang biasa dikelompokkan dalam menu, kali ini dikelompokkan dalam beberapa tab yaitu : Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View.

Masing-masing kategori memiliki toolbar yang dikelompokkan sesuai dengan kriterianya dan dapat diakses secara cepat dan mudah. Selengkapnya tentang lembar kerja atau tampilan antarmuka Excel 2007 ditunjukkan pada gambar berikut:

 

Jenis-Jenis Pointer Ms. Excel

Berbeda dengan pointer dalam Microsoft Word, dalam Excel pointer selain berguna sebagai penunjuk cell atau objek juga dapat digunakan untuk operasi lain. Berikut beberapa jenis pointer dalam Excel beserta fungsinya.

JENIS POINTER FUNGSI
Loading … Memilih cell/range
Loading … Memindah cell dan objek
Loading … Memperlebar/mempersempit kolom
Loading … Memperlebar/mempersempit baris
Loading … Mengopi cell dan fungsi didalamnya

Tombol Penggerak Pointer Microsoft Excel

Untuk anda dapat bekerja dengan baik dan cepat dalam Excel 2007, anda dapat memanfaatkan beberapa konfigurasi khusus untuk menggerakkan pointer/kursor. Berikut daftar tombol-tombol penggerak pointer :

TOMBOL FUNGSI

 

 

Anak panah kanan (→) Menggerakkan pointer satu cell ke kanan
Anak panah kiri (←) Menggerakkan pointer satu cell ke kiri
Anak panah bawah ( ↓ ) Menggerakkan pointer satu cell ke bawah
Anak panah atas ( ↑ ) Menggerakkan pointer satu cell ke atas
Page Down Menggulung dokumen satu layar ke bawah
Page Up Menggulung dokumen satu layar ke atas
Ctrl + → Pointer ke kanak ke akhir data (tanpa selang)
Ctrl + ← Pointer ke kiri ke akhir data (tanpa selang)
Ctrl + ↓ Pointer ke bawah ke akhir data (tanpa selang)
Ctrl + ↑ Pointer ke atas ke akhir data (tanpa selang)
Home Pointer ke awal baris
Ctrl + Home Ke awal worksheet (A1)
Ctrl + End Ke akhir sebuah data (bedakan dengan data tanpa selang)
Alt + Page Down Menggulung dokumen satu layar ke kanan
Alt + Page Up Menggulung dokumen satu layar ke kiri
Ctrl + Page Down Pindah ke sheet berikutnya
Ctrl + Page Up Pindah ke sheet sebelumnya
Ctrl + F6 Pindah ke workbook berikutnya, untuk kembali ke workbook sebelumnya tekan Ctrl + F6
F6 Berpindah antar jendela jika jendela di bagi dua
Tab Menggerakkan pointer dalam worksheet yang diproteksi

 

 

 

 

Intruksi-intruksi Blok Ms. Excel 2007

Intruksi menggunakan Mouse

PERINTAH FUNGSI
Klik batang kolom (Column Headers) Memblok 1 kolom
Klik batang baris (Row Headers) Memblok 1 baris
Klik + Seret mouse (drag) Memblok sekumpulan data (range)
Ctrl + Klik atau seret Memblok beberapa range

Intruksi menggunakan keyboard

TOMBOL FUNGSI
Shift + Anak panah kanan Memblok 1 cell ke kanan
Shift + Anak panah kiri Memblok 1 cell ke kiri
Shift + anak panah bawah Memblok 1 cell ke bawah
Shift + Anak panah atas Memblok 1 cell ke atas

 

MENGENAL WORKBOOK DAN WORKSHEET MICROSOFT EXCEL 2007

Secara teknis, sebuah dokumen excel biasa disebut dengan workbook (buku kerja). Sebuah workbook umumnya memiliki beberapa worksheet (buku kerja). Secara default sebuah workbook Excel memiliki 3 buah worksheet. Setiap worksheet biasanya mewakili sebuah halaman dokumen. Beberapa dokumen/worksheet yang saling berhubungan dapat anda kelompokkan menjadi sebuah workbook. Hal ini dapat membantu anda mengklasifikasikan dokumen sesuai dengan keperluan.

Sebuah worksheet memiliki tampilan sama seperti table dalam Ms.Word, tetapi dengan kemampuan perhitungan yang lebih komplit dibandingkan kemampuan dari table Ms.Word. Sebuah workbook baru terdiri dari 3 buah worksheet yang diberi nama Sheet1, Sheet2 dan Sheet3. Ketika anda menekan tab worksheet, Excel akan menampilkan isi dari Worksheet yang bersangkutan.

Cara Menambahkan Workbook Ms. Excel 2007

Cara 1:

 • Klik Office Button ( ) yang terletak pada pojok kiri atas dokumen.
 • Pilih New.
 • Pada kotak dialog yang muncul pilih Blank Workbook.
 • Klik Create

Cara 2:

 • Tekan tombol Ctrl bersamaan dengan tombol N (Ctrl+N) pada keyboard.

Cara Menambahkan Worksheet Ms. Excel 2007

Cara 1:

Tekan tab Insert Worksheet yang terletak disebelah kanan Sheet3.

Cara 2:

Tekan tombol Shift+F11 pada keyboard.

Cara 3:

 • Klik kanan pada salah satu tab worksheet
 • Pilih Insert
 • Pada kotak dialog yang muncul pilih Worksheet
 • Klik OK.

Cara Mengganti Nama Worksheet

Cara 1:

 • Klik kanan tab worksheet yang akan diganti namanya
 • Pilih Rename.
 • Ketikkan nama baru.

Cara 2:

 • Klik 2 kali tab worksheet yang akan diganti namanya
 • Ketikkan nama baru

Cara Menghapus Worksheet

 • Klik kanan tab worksheet yang akan dihapus
 • Pilih Delete

Cara Membuka Workbook Microsoft Excel 2007

Cara 1:

 • Klik Office Button.
 • Pilih Open.
 • Pada kotak dialog yang muncul pilih tempat penyimpanan workbook.
 • Klik Open

Cara 2:

 • Tekan tombol Ctrl+O pada keyboard.
 • Pada kotak dialog yang muncul pilih tempat penyimpanan workbook.
 • Klik Open

Cara Menyimpan Workbook

Cara 1:

 • Klik Office Button.
 • Pilih Save.
 • Pada kotak dialog yang muncul pilih tempat penyimpanan workbook.
 • Pada kotak isian file name isikan dengan nama yang diinginkan.
 • Klik Save

Cara 2:

 • Tekan tombol Ctrl+S pada keyboard.
 • Pada kotak dialog yang muncul pilih tempat penyimpanan workbook.
 • Pada kotak isian file name isikan dengan nama yang diinginkan.
 • Klik Save

Cara Menutup Workbook Microsoft Excel 2007

Cara 1:

 • Klik Office Button.
 • Pilih Close.

Cara 2:

Klik tombol Close pada pojok kanan atas dokumen.

Cara 3:

Tekan tombol Ctrl+W pada keyboard.

MENGENAL KOLOM, BARIS, CELL DAN RANGE MICROSOFT EXCEL 2007

Setiap worksheet terdiri dari kolom dan baris. Nama kolom diawali dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Nama baris diawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Perpotongan antara Kolom dan Baris disebut Cell. Nama Cell dituliskan berdasarkan nama Kolom dan Baris.

Contoh:
Cell A1 => merupakan perpotongan antara kolom A dan baris 1

Cell D4 => merupakan perpotongan antara kolom D dan baris 4

Nama Cell berguna untuk menentukan penggunaan rumus dan pengolahan data terhadap cell yang bersangkutan dan memudahkan penulisan rumus/formula.

Contoh:
Perkalian antara cell A1 dan D4 dapat dituliskan dengan =A1*D4 Gabungan/kumpulan dari beberapa cell biasa disebut dengan Range.

Contoh;
Range (A1:D4) => merupakan hasil seleksi/gabungan cell A1 sampai D4.

Range (D7:H10) => merupakan hasil seleksi/gabungan cell D7 sampai H10.

Range berguna untuk mendefinisikan beberapa cell untuk operasi aritmatika ataupun statistik.

Contoh:
=SUM(A1:D10) => merupakan perintah untuk menjumlahkan cell pada jangkauan/range A1 sampai D10.

Cara Menambah Cell Microsoft Excel 2007

Untuk menambahkan cell baru didalam worksheet dapat dilakukan dengan cara:

 • Klik tab Home
 • Pilih kategori Cells
 • Klik tanda panah pilihan insert
 • Pilih Insert Cells
 • Pilih salah satu opsi pilihan yang tampil
 • Klik OK

Cara Menambah Garis pada Ms. Excel 2007

Untuk menambahkan baris baru didalam worksheet dapat dilakukan dengan cara:

 • Klik tab Home
 • Pilih kategori Cells
 • Klik tanda panah pilihan insert
 • Pilih Insert Sheet Rows

Cara Menambah Kolom Microsoft Excel 2007

Untuk menambahkan kolom baru didalam worksheet dapat dilakukan dengan cara:

 • Klik tab Home
 • Pilih kategori Cells
 • Klik tanda panah pilihan insert
 • Pilih Insert Sheet Columns

MENULIS TEKS DAN ANGKA DALAM CELL MICROSOFT EXCEL 2007

Untuk menuliskan teks dan angka dalam sebuah cell dapat kita lakukan dengan mudah, cukup dengan seleksi cell yang ingin diisikan teks/rumus dan ketikkan isinya.

Excel mengijinkan beberapa jenis pemasukan data antara lain :

 • Labels : Teks berisi keterangan seperti nama, alamat dan keterangan lain. Untuk menuliskan tipe data ini cukup dengan klik cell yang akan diisi data, kemudian ketikkan teks yang akan ditampilkan
 • Numbers : Teks berupa angka seperti 30, -198, 345,5 dan sebagainya. Untuk menuliskan tipe data ini cukup dengan klik cell yang akan diisi data, kemudian ketikkan angka akan ditampilkan. Penulisan karaktek koma(dalam format Indonesia) atau titik(dalam format Inggris) mendefinisikan angka decimal/pecahan.
 • Tanggal dan waktu : Excel mengijinkan penulisan tanggal dan waktu sesuai dengan format yang dikenali. Untuk menuliskan tipe data ini cukup dengan menuliskan teks sesuai dengan format tanggal dan waktu.

Contoh :

Tanggal : 27/10/2008 atau 27-10-2008, dan sebagainya Waktu :  13:30:00

 • Formula : Ekspresi untuk menghitung hasil numeric/teks berdasarkan rumus tertentu. Untuk menuliskan rumus/formula dalam excel dapat dilakukan dengan mengawali isi cell dengan karakter sama dengan (=) kemudian diikuti rumus yang diinginkan. menjumlahkan cell A3 dan D9.àContoh : =A3+D9

Cara Mengubah Isi Cell Microsoft Excel 2007

Untuk mengubah isi data dari cell dapat dilakukan dengan 3 cara.

Cara 1:

 • Klik cell yang ingin diubah
 • Aktifkan formula bar dengan cara klik diarea formula bar.

Cara 2:

 • Klik dua kali cell yang ingin diubah
 • Kemudian ganti isinya dengan yang baru

Cara 3:

 • Klik cell yang ingin diubah
 • Tekan tombol F2 pada keyboard.
 • Kemudian ganti isinya dengan yang baru

Cara Menghapus Isi Cell

Untuk menghapus keseluruhan isi dari cell anda dapat lakukan dengan mengaktifkan cell tujuan kemudian tekan Delete. Sedangkan untuk menghapus data dalam sebuah range, dapat dilakukan dengan memblok cell yang akan dihapus, kemudian tekan Delete.

PENGATURAN / FORMAT CELL MS. EXCEL 2007

Untuk mengatur tampilan dan format dari cell dapat dilakukan dengan cara:

 • Klik tab Home
 • Pilih kategori Cells
 • Klik tombol Format
 • Pilih Format Cells (atau dapat juga dengan menekan tombol Ctrl+1). Sehingga akan ditampilkan kotak dialog format cell.

Dalam kotak dialog format cell, terdapat 6 buah tab pilihan format, yaitu :

1. Numbering

Digunakan untuk mengatur format angka dari cell. Terdapat 12 pilihan kategori jenis angka antara lain :

Tabel 5

2. Alignment

Digunakan untuk mengatur perataan dari cell.

Terdapat 4 buah pengaturan :

1) Text alignment

Digunakan untuk mengatur perataan teks,terdapat 2 buah opsi pengatura yaitu:

Horizontal : Perataan secara horizontal

Vertical erataan secara vertical

2) Text control

Wrap text : Membuat teks mengikuti ukuran lebar cell

Shrink to fit : Membuat teks mengecil mengikuti lebar cell

Merge cells : Menggabungkan cell

3) Right-to-left

Text Direction : Mengatur arah penulisan teks

4) Orientation

Mengatur derajat kemiringan dari teks.

3. Font

Digunakan untuk mengatur karakter huruf dari cell

Terdapat 6 buah pengaturan :

1) Font

Digunakan untuk memilih jenis huruf yang diinginkan.

2) Font Style

Digunakan untuk memilih gaya penulisan (tergantung font),terdiri dari:

 • Regular
 • Italic (cetak miring) (Ctrl+I)
 • Bold (cetak tebal) (Ctrl+B)
 • Bold Italic (cetak tebal dan miring)

3) Size

Digunakan untuk mengatur ukuran huruf.

4) Underline

Digunakan untuk mengatur garis bawah huruf.

 

5) Color

Digunakan untuk mengatur warna huruf dan garis bawah.

6) Effects

Digunakan untuk memberi efek huruf, terdiri dari:

 • Strikethrough : efek coretan
 • Superscript : huruf berukuran kecil diatas karakter umum (seperti pangkat)
 • Subscript : huruf berukuran kecil dibawah karakter umum.

4. Border

Digunakan untuk mengatur bingkai/garis luar dari cell

Terdapat 4 buah pengaturan :

Line
Digunakan untuk mengatur jenis garis

Color
Digunakan untuk mengatur warna garis

Presets
None : tanpa bingkai

Outline : memberi garis luar cell/range.

Inside : memberi garis dalam cell/range

Border
Digunakan untuk memberi garis sesuai arah yang diinginkan.

 

5. Fill

Digunakan untuk memberi warna cell.

Terdapat 3 buah pengaturan :
Backgroud Color

Digunakan untuk memilih warna latar belakang cell. Tombol pilihan Fill Effect digunakan untuk memberi warna dengan efek tertentu.

Pattern Color

Digunakan untuk memilih warna arsiran dari cell

Pattern Style

Digunakan untuk memilih jenis arsiran untuk cell

6. Protection

Digunakan untuk melindugi isi cell dengan mengunci dan/atau menyembunyikan rumus didalam cell.

RUMUS-RUMUS MICROSOFT EXCEL 2007

Salah satu kelebihan dari Excel 2007 sebagai program aplikasi pengolah angka adalah kemampuannya untuk melakukan proses penghitungan dengan cepat dan mudah. Untuk melakukan penghitungan, kita bisa menggunakan rumus dan fungsi. Rumus pada Excel mengikuti kaidah kaidah umum, namun penulisannya disesuaikan dengan keyboard. Misalnya kita ingin mengetikkan rumus “ 3×112 “ , maka kita menuliskannya pada Excel dalam bentuk “ 3*11^2 ”. Yang perlu diingat, penulisan rumus pada Excel harus diawali dengan tanda = . Sehingga contoh penulisannya “ =3*11^2 “.

Cara Menulis Rumus Ms. Excel 2007

Ada beberapa cara untuk menuliskan rumus/formula dalam excel.

Cara 1:

 • cell untuk mengaktifkan cell yang akan diberi rumus
 • Kemudian ketikkan rumus yang anda inginkan pada formula bar, contoh : =F5-G5

Cara 2:

 • Klik cell untuk mengaktifkan cell yang akan diberi rumus
 • Ketikkan sama dengan (=) pada keyboard. (disertai rumus tertentu jika perlu).
 • Kemudian klik cell tujuan pertama.
 • Ketikkan operator melalui keyboard
 • Kemudian klik cell tujuan kedua.

Cara 3:

 • Klik cell untuk mengaktifkan cell yang akan diberi rumus
 • Klik tombol insert function yang berada disebelah kiri formula bar, sehingga muncul kotak dialog.
 • Pada bagian select category pilih kategori rumus.
 • Kemudian pada bagian Select a function pilih rumus/fungsi yang diinginkan.
 • Klik tombol OK, dan isikan data yang diperlukan.
 • Klik OK.

Cara Menyalin Rumus Excel

Ada 2 cara untuk menyalin rumus dari satu cell ke alamat cell lain:

Cara 1:

 • Klik/Blok cell yang akan disalin
 • Klik tab Home
 • Pilih kategori Clipboard
 • Klik tombol Copy (Ctrl+C)
 • Klik/Blok cell tempat penyalinan
 • Klik tombol Paste (Ctrl+V)

 

Cara 2:

 • Klik/Blok cell yang akan disalin
 • Arahkan ke pojok kanan bawah dari cell sehingga akan muncul tanda kursor +
 • Drag kursor kearah cell akan disalin (kanan/kiri/atas/bawah).

Operator Aritmatika

Operator Aritmatika dipakai untuk penghitungan dasar-dasar matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan lain lain.

Macam macam operator aritmatika:

Tabel operator di sini Hierarki adalah urutan pelaksanaan eksekusi suatu operasi jika terdapat beberapa operator sekaligus dalam satu rumus. Untuk mempengaruhi urutan hierarki dapat dipengaruhi dengan mengelompokkannya menggunakan tanda kurung.

Alamat Relatif dan Alamat Absolut

a. Alamat Relatif

Jika kita punya sebuah rumus yang merupakan operasi dari beberapa cell, maka Excel akan menerjemahkan alamat relatif sebagai lokasi relatif suatu alamat cell atau range dari lokasi alamat lainnya.

Contoh : Pada Cell E5 berisi rumus “ =E3*E4 “, Jika rumus tersebut di copy ke sel F5, maka akan otomatis berubah menjadi “ =F3*F4 “.’

b. Alamat Absolut

Alamat absolut adalah alamat yang selalu bernilai sama meskipun rumusnya di copy kan ke manapun. Penulisan alamat absolut selalu ditambahkan tanda “ $ “ pada nama kolom dan/atau nomor barisnya atau dengan menekan tombol F4 pada keyboard.

Terdapat 2 jenis alamat absolut:

1) Semi Absolut

Pada alamat semi absolut, penguncian hanya dilakukan pada salah satu diantara kolom dan baris.

Contoh:

 • $C9 : Penguncian kolom C, dengan cara ini ketika cell dicopy kekanan alamat cell akan tetap dibaca sebagai $C9 bukan D9, namun ketika dicopy kebawah alamat cell akan berubah menjadi $C10.
 • C$9 : Penguncian baris 9, dengan cara ini ketika cell dicopy ke bawah alamat cell akan tetap dibaca sebagai C$9 bukan C10, namun ketika dicopy ke kanan alamat cell akan berubah menjadi D$9.

 

 

2) Absolut mutlak

Pada alamat absolut mutlak, penguncian akan dilakukan pada kolom dan baris sekaligus.

Contoh:
Pada sel E3 kita isikan rumus “ =E2*$E$2 “. Jika rumus itu kita kopikan ke sel F4, maka rumusnya akan menjadi “ =F2*$E$2 “. Terlihat bahwa alamat E2 akan tetap. E2 disebut alamat absolut mutlak.

 

FUNGSI DALAM EXCEL

Sebagai sebuah pengolah angka yang canggih, Excel 2007 menyediakan bermacam macam fungsi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

Kategori fungsi yang disediakan antara lain :

 • Fungsi Financial. Untuk mengolah data keuangan
 • Fungsi Date & Time. Untuk mengolah data tanggal dan waktu.
 • Fungsi Math & Trig, untuk mengolah data matematika dan trigonometri.
 • Fungsi Statistical, untuk mengolah data statistik.
 • Fungsi Lookup dan Reference, untuk mengolah data berdasarkan tabel & data referensi.
 • Fungsi Database, untuk mengolah database.
 • Fungsi Text, untuk memanipulasi teks.
 • Fungsi Logical, untuk pengolahan data yang memerlukan pilihan pilihan logika.
 • Fungsi Information, untuk mendapatkan informasi pada sel atau range.
 • Fungsi Engineering, untuk pengolahan data teknik.

Masing-masing kategori fungsi terdiri atas beberapa fungsi yang berbeda satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa Excel 2007 menyediakan banyak sekali fungsi dan sangat lengkap jenisnya.

FUNGSI YANG SERING DIGUNAKAN DALAM MS. EXCEL

1. SUM

Bentuk penulisan fungsi SUM adalah

=Sum(angka1;angka2;…)
Contoh
=Sum (3;10;1) => hasilnya 14

Jika Sum untuk menjumlah sel

=SUM(Sel1;Sel2;…)
Contoh:
=SUM(A1;B6;C8)

Jika Sum untuk menjumlah range

=SUM(range)
Contoh:
=SUM(A1:A5) => menjumlahkan Range A1 sampai A5

2. AVERAGE

Digunakan untuk menghitung rerata/ rata-rata.

Bentuk penulisannya adalah

=AVERAGE(nilai1;nilai2;…)

Contoh:
=AVERAGE(2;4;3) => hasilnya adalah 3

=AVERAGE(A1:A5) => mencari nilai rata-rata dari isi sel A1 sampai A5

3. MAX

Digunakan untuk mencari nilai maksimal dari satu set data Bentuk penulisannya adalah

=MAX(nilai1;nilai2;…)

Contoh:
hasilnya adalah 10à=MAX(2;4;10;6;8) akan mencari nilai maksimal dari A1 sampai A5à=MAX(A1:A5)

 

 

4. MIN

Digunakan untuk mencari nilai minimal dari satu set data Bentuk penulisannya adalah

=Min(nilai1;nilai2;…)

Contoh
hasilnya adalah 2à=MIN(2;4;10;6;8)

akan mencari nilai minimal dari A1 sampai A5à=MIN(A1:A5)

5. COUNT

Digunakan untuk menghitung berapa buah argumen yang berisi data numerik
Bentuk penulisannya adalah

=COUNT(argumen1;argumen2;…)

Contoh
Hasilnya adalah 3à=COUNT(2;”A”;”B”;5;7)

FUNGSI LOGIKA MICROSOFT EXCEL

1. NOT

Jika nilai argumen logika nya TRUE maka hasilnya akan bernilai NOT. Demikian juga sebaliknya.
Bentuk penulisannya

=NOT(nilai logika)

Contoh
=NOT(4>5) => hasilnya adalah TRUE

 

2. AND

Dipakai untuk menggabungkan nilai logika dari beberapa nilai logika menjadi satu nilai logika baru. Hasilnya akan bernilai TRUE bila seluruh logika yang digabungkan bernilai TRUE.
Bentuk penulisannya adalah

=AND(logika1;logika2;…)

Contoh =AND(5>1;3<7) => akan bernilai TRUE

3. OR

Sama dengan logika And namun, untuk logika Or hasilnya akan bernilai TRUE jika salah satu nilai logika yang digunakan bernilai TRUE. Akan bernilai False bila tidak ada nilai logika yang bernilai TRUE.

Bentuk penulisannya adalah

=OR(logika1;logika2;…)

Contoh:
=OR(5>1;9<7) => bernilai TRUE

=OR(5<1;9<7) => bernilai FALSE

4. IF

If adalah fungsi logika untuk memilih satu dari dua nilai berdasar pengujian logika.

Bentuk penulisannya

=IF(UjiLogika;nilaiJikaBenar;NilaiJikaSalah)

Contoh:
=IF(E4> Akan menghasilkan “Lulus” jika E4à80;”Lulus”;”Gagal”) >80,jika E4 kurang dari 80 maka hasilnya “Gagal”.

FUNGSI PENCARIAN DAN RUJUKAN EXCEL

1. VLOOKUP

Fungsi Vlookup digunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi yang ditentukan berdasarkan no kolom (data tersusun secara vertikal).

Bentuk Penulisan

=VLOOKUP(Kriteria;Tabel_Rujukan;No_Kolom_Tabel_Rujukan;Rangelookup)

Contoh:
=VLOOKUP(C3;$F$3:$G$7;2;TRUE)
=VLOOKUP(C3;TABEL1;2;1)

2. HLOOKUP

Fungsi Hlookup digunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi yang ditentukan berdasarkan no baris (data tersusun secara horizontal).

Bentuk Penulisan

=HLOOKUP(Kriteria;Tabel_Rujukan;No_Baris_Tabel_Rujukan;Rangelookup)

Contoh :

=HLOOKUP(C3;$F$3:$I$4;1;FALSE).
=HLOOKUP(C3;TABEL2;1;0).

wga remover chew v0.9

Posted: Juli 11, 2012 in Uncategorized

temen-temen saya mau share sedikit masalah windows

temen-pernah denger gak windows gunine? yang biasa ada di pojok  kanan bawah yang biasa tulisannya ( this copy of windows is not Genuine )biasanya tampilan dekstop hitam dan kalau diganti backgroundnya pasti tidak bisa, seperti gamabar di bawah ini :

 

Jika windows kalian mengalami masalah seperti gambar diatas kalian gak usah bingung atau repot-repot instal ulang leptop kalian karna saya akan share software untuk menyelesaikan msalah itu..pengalaman saya,leptop saya pernah mengalami seperti gambar di atas, saya tanya ma temen pasti selalu jawabannya “instal ulang aja”..iseng-iseng ketika saya mencari-mencari software eh ketemulah cara dan program yang namanya wga remover chew v0.9 ternyata saya coba eh bisa juga di atasi bagi temen-temen yang pngen software bisa download di 4shared Disini

cara instalnya mudah kok kalian bisa ikutin langkah di bawah ini

1. download wga remover chew v0.9

2. instal wga remover chew v0.9

3. lalu pilih apply

4. tunggu sampai selesai

5. pilih yes untk menrestart otomatis komputer anda setelah penginstalan selesai

ok temen-temen cuma ini yang saya bisa share lebih kurangnya atau kalau ada kesalahan di maklumi aja maklum masih pemula…heheheheheheh

Perangkat Lunak (software) adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya.

Perangkat Lunak (software) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengeloahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer.

Secara umum, perangkat lunak (software) dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Sistem Operasi, Bahasa Pemrograman dan Perangkat Lunak Aplikasi.

1. SISTEM OPERASI

a. Pengertian Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara

pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya mengunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing- masing. Untuk lebih memahami sistem operasi maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri.

Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber-daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan (system calls) ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber-daya sistem komputer.

Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu

negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik

 

yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber-daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber-daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan (error) dan penggunaan komputer yang tidak perlu.

 

b. Macam-Macam Sistem Operasi

Sistem Operasi jenisnya banyak sekali, kita tinggal memilih jenis apa yang akan digunakan di komputer kita. Mulai dari yang berlisensi sampai dengan yang gratis (open source), diantaranya adalah :

1. DOS

2. Windows, beberapa versi windows : Windows 95

Windows 98

Windows 2000 Profesional

Windows 2003

Windows XP Windows Vista

Windows 7

3. Linux, macam-macam distro linux :

Redhat Fodore Core Mandrake Suse Knoppix

Ubuntu/Edubuntu

4. Apple System

5. Machintos

 

2. PERANGKAT LUNAK BAHASA (LANGUAGE SOFTWARE)

Perangkat Lunak Bahasa (Language Program), yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dipahami oleh komputer.

High Level Language (Bahasa Tingkat Tinggi)

Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siapa saja yang mau belajar, karena bahasa ini dibuat dengan menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Bahasa tingkat tinggi saat ini biasa dimanfaatkan untuk membuat program-program aplikasi berbasiskan bisnis ataupun berbasiskan sains. Contoh dari bahasa tingkat tinggi adalah : Basic, dBase, Cobol, Pascal, C++, Visual Basic, Visual Foxpro, Delphi, PHP, dan masih banyak yanga lainnya.

3. PERANGKAT LUNAK APLIKASI

Perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan oleh siapa saja untuk membantu pekerjaannya. Perangkat lunak aplikasi dapat dengan mudah di install di dalam komputer kita. Perangkat lunak aplikasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Program Aplikasi

Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat

oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan

kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan suatu perusahaan, biasanya menggunakan bantuan suatu bahasa pemrograman. Misalnya menggunakan visual basic, PHP ataupun bahasa pemrograman apa saja yang mendukung. Contoh dari program aplikasi adalah :

Program penggajian karyawan (Payroll) Program penjualan tiket pesawat/kapal Laut Program kasir Program billing warnet/wartel

b. Program Paket

Program paket merupakan program khusus dalam paket- paket tertentu yang dibuat oleh software house ataupun

langsung bawaan dari suatu Sistem Operasi. Dibawah ini akan diberikan contoh macam-macam program aplikasi paket, yaitu :

Program pengolah kata, contohnya adalah : Microsoft Word, Open Office.org Writter, ChiWritter, Word Perfect, WordStar, K Writter, Amipro, dll.

Program pengolah angka, contohnya adalah : Microsoft

Excel, Open Office.org Calc, Quattro Pro, Lotus 123, dll. Program presentasi, contohnya adalah : Microsoft Power

point, Open Office.org Impres, Magic Point, Corel

Presentation, Apple Work, dll.

Program design grafis, contohnya adalah : Adobe

Photoshop, Corel Draw, Free Hand, Auto Cad, dll.

Program browser, contohnya adalah : Internet Explorer,

Modzilla Firefox, Opera, Netscape Communicator.

Program database, contohnya adalah : Microsoft Access,

Open Office.org Base, Visual Foxpro, Fox Base, Dbase I- IV, dll.

Program animasi, contohnya adalah : Macromedia Flash, Swish, dll.

Program multimedia, contohnya : Windows Media Player, WinAmp, Cyberlink, Real Player, DVD Player,

 

Software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras

Aplikasi adalah suatu subkelas software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna

 

by : yan_ditha

Okeoke karaoke software

Posted: Juni 29, 2012 in Uncategorized

saya mau cerita sedikit yaaaa…

pada awalnya saya bekerja di sebuah cafe, cafe yang ada layanan karaoke, disana saya menjadi operator music ( pemutar lagu karaoke ), di cafe ini memutar lagu karaoke tidak menggunakan VCD tapi menggunakan komputer, jadi dalam pemutaran lagu saya memerlukan software…

banyak software yang udah saya coba tapi kebanyakan kurang memuaskan dan tidak memudahkan dan mempercepat saya dalam pemutaran lagu. pada suatu ada orang yang menawarkan saya sebuah software yang bagus dan simple pemakaianya,tapi dengan harga yang sangat mahal…

dengan penuh kesabaran saya mencari software itu di internet…ehhh…ternyata saya dapatkan juga dengan mudah tanpa beli mahal-mahal..software ini bernama okeoke karaoke,inilah software yang saya cari persis dengan software yang di tawarkan saya dengan harga mahal itu..

inilah gambar software okeoke karaoke

bagi temen-temen yang hoby karaoke atau pengen membuka usaha dengan fasilitas karaoke bisa mendownload okeoke karaoke Disini